ترتیل قرآن با قرائت استاد کریم منصوری

ترتیل قرآن با قرائت استاد کریم منصوری
ردیف

جزء

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ جزء اول ۱۴,۷۰۲ ۱:۰۲:۴۲
۲ جزء دوم ۱۴,۶۲۷ ۱:۰۲:۲۳
۳ جزء سوم ۱۴,۳۳۱ ۱:۰۱:۰۷
۴ جزء چهارم ۱۳,۴۵۹ ۰:۵۷:۲۴
۵ جزء پنجم ۱۲,۸۶۰ ۰:۵۴:۵۰
۶ جزء ششم ۱۴,۲۱۵ ۱:۰۰:۳۷
۷ جزء هفتم ۱۵,۷۴۹ ۱:۰۷:۱۰
۸ جزء هشتم ۱۳,۸۸۹ ۰:۵۹:۱۴
۹ جزء نهم ۱۳,۷۵۲ ۰:۵۸:۳۹
۱۰ جزء دهم ۱۳,۳۴۶ ۰:۵۶:۵۵
۱۱ جزء یازدهم ۱۵,۳۴۰ ۱:۰۵:۲۵
۱۲ جزء دوازدهم ۱۵,۵۴۳ ۱:۰۶:۱۷
۱۳ جزء سیزدهم ۱۴,۷۸۷ ۱:۰۳:۰۴
۱۴ جزء چهاردهم ۱۴,۱۶۷ ۱:۰۰:۲۵
۱۵ جزء پانزدهم ۱۴,۵۱۸ ۱:۰۱:۵۵
۱۶ جزء شانزدهم ۱۴,۳۸۲ ۱:۰۱:۲۰
۱۷ جزء هفدهم ۱۴,۲۸۱ ۱:۰۰:۵۴
۱۸ جزء هجدهم ۱۵,۹۱۳ ۱:۰۷:۵۲
۱۹ جزء نوزدهم ۱۴,۷۰۵ ۱:۰۲:۴۳
۲۰ جزء بیستم ۱۵,۱۲۱ ۱:۰۴:۲۹
۲۱ جزء بیست و یکم ۱۴,۹۳۸ ۱:۰۳:۴۳
۲۲ جزء بیست و دوم ۱۵,۱۴۸ ۱:۰۴:۳۶
۲۳ جزء بیست و سوم ۱۵,۲۸۵ ۱:۰۵:۱۱
۲۴ جزء بیست و چهارم ۱۸,۷۴۷ ۱:۱۹:۵۸
۲۵ جزء بیست و پنجم ۱۸,۷۴۷ ۴:۱۹:۵۸
۲۶ جزء بیست و ششم ۱۴,۱۶۲ ۱:۰۰:۲۴
۲۷ جزء بیست و هفتم ۱۴,۴۶۹ ۱:۰۱:۴۲
۲۸ جزء بیست و هشتم ۱۴,۱۵۸ ۱:۰۰:۲۳
۲۹ جزء بیست و نهم ۱۴,۳۱۹ ۱:۰۱:۰۴
۳۰ جزء سی ام ۱۳,۴۷۰ ۰:۵۷:۲۷

برای دانلود کردن جزء های قرآن، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید,برگفته از سایت آوینی

60 بازدید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *