فیلم منتخب ۵، نوار سیاحت غرب، همجنس بازان در برزخ

شاید با نوار سیاحت غرب (تولید ۱۳۷۳ ) آشنا باشید، این فیلم یکی از ۶ منتخب نوار سیاحت غرب آقانجفی ...

چرا پیامبر خالکوبی را نهی کرده است

پیامبر اکرم ( ص ) در ۱۴ قرن پیش سنت جاهلانه خالکوبی را حرام نمودند و انجام دهنده آن را ...

شاید برای شماهم اتفاق بیفتد

شاید برای شماهم اتفاق بیفتد موضوع رسید... 
تصویر بند انگشتی

خصوصیات اخلاقی پیامبر مهربانی

ویژگی های اخلاقی رسول اکرم (ص) سخن گفتن درباره ی ویژگی های اخلاقی رسول اکرم (ص) بسی دشوار است که زبان ...

محبت از دیدگاه قران

نزد امام باقر علیه السلام از محبت سخن به میان آمد، حضرت فرمودند: «هل الدین الا الحب» آیا دین چیزی ...
تصویر بند انگشتی

محبت و دوستی در اسلام

جایگاه محبت و دوستی بین یکدیگر از دیدگاه اسلام  محبت، عبارت است از احساس میل نسبت به چیزی که برای ...
تصویر بند انگشتی

کنترل خشم در قران

از دیدگاه اسلام که دین توحیدی است، ابتدا باید از خود سوال کنیم که نیروی خشم و غضب را خدای متعال ...