فیلم منتخب ۵، نوار سیاحت غرب، همجنس بازان در برزخ

شاید با نوار سیاحت غرب (تولید ۱۳۷۳ ) آشنا باشید، این فیلم یکی از ۶ منتخب نوار سیاحت غرب آقانجفی ...

داغ میانمار

سخنان رهبر انقلاب درباره کشتار مسلمانان بی گناه میانمار/ از شما خواهشمندیم در صفحات شخصی خود از مسلمانان میانمار سخن ...
تصویر بند انگشتی