احادیث قدسی

حدیث قدسی چیست؟حدیث قدسی عبارت است از کلامی که پیامبر اکرم (ص) از خداوند متعال حکایت کند و معمولا با ...