خلقت انسان

توصیف اجمالی خلقت انسان در آغاز خداوند نوع انسان اولیه را خلق کرد و سپس نسل وی را از نطفه همان ...

شبهه: معراج رفتن پیامبر از نظر عقلی امری محال است!!!

شبهه: در آیه اول از سوره اسراء یکی از عقائد مهم مسلمانان یعنی به معراج رفتن پیغمبرشان بیان شده است که ...

شبهه:یکی از اُصول عقلیه آن است که خطا مجازات ندارد ولی آیه ۹۲ سوره نساء برخلاف این اصول است؟!

شبهه: یکی از اُصول عقلیه آن است که خطا مجازات ندارد و گناهی به حساب نمی آید و حتّی در احادیث ...

۳- نام شخصی در قرآن که ۲۵ بار تکرار شده است‌، چیست‌؟

پاسخ: نام حضرت آدم (ع) ۲۵ بار در قرآن کریم تکرار شده است‌. بیست بار به صورت "آدم‌" و پنج بار ...

⏪ تصمیمی برای خدا

✅ #روایت_زندگی ۲۷ - #تصمیمی برای خدا ⬅ خداوند جبّار است و جبران میکند... اگر کار حرامی را به خاطر ...

شبهه : زمین به دور خورشید می گردد یا خورشید به دور زمین؟!

شبهه : قرآن در دو آیه ی ۳۸ و ۴۰ سوره یس می گوید :« خورشید به دور زمین می گردد ...

چند سوره قرآن با “الم‌” شروع می‌شود؟

پاسخ: ۶ سوره که عبارتند از: بقره‌، آل‌عمران‌، عنکبوت‌، روم‌، لقمان‌، سجده‌. درباره حروف مقطعه مثل (الم‌، الر، ق‌، ن‌) که در ...

در قیامت دریاها آتش می گیرند؟ چگونه چنین چیزی ممکن است؟

در سوره تکویر، درتوصیف صحنه قیامت دریاها را این گونه توصیف کرده است: «وَ إِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ»[تکویر/۶] «در کتاب قاموس ...

مغفرتِ شرک

در آیه ۴۸ سوره نساء گفته شده : « اِن الله لا یغفر ان یُشرک به »  همانا خداوند ...