تجلیل از ۱۷۴ دانش آموز حافظ قرآن در مصر

 به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه خبری خبر مصر؛ «عبدالعزیز نجار» رئیس اداره مرکزی استان «فیوم» مصر طی مراسمی از ۱۷۴ ...

۱۱۰۰ آیه پزشکی در قرآن

مدیرگروه تفسیر و علوم قرآن جامعهالزهرا با اشاره به اینکه در بیش از ۱۱۰۰ آیه به مسائل پزشکی اشاره شده ...