چهل تلاوت برتر از قاریان جهان

چهل تلاوت برتر از قاریان جهانردیفنام سورهپخش اجرا حجم (KB) زمان۱ احزاب آیه ۴۳ تا ۴۸۲,۰۱۴ ۰:۰۵:۴۳۲ اعلی۱,۷۰۵ ۰:۰۴:۵۰۳ آل عمران آیه ۱۸۹ تا ۱۹۵۷,۲۶۹ ۰:۱۷:۴۲۴  آیه ۱۴ تا ۱۹۱,۸۲۹ ۰:۰۵:۱۱۵  آیه ۳۳ ...

قرائت ترتیل کل قرآن توسط استاد عبدالباسط به تفکیک سوره

 ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدشماره سورهسورهجزء اجرا حجم (KB) زمان۱ الفَاتِحَه ۱۱۷۶ ۰:۰۰:۴۳۲ البَقَره (آیه ۱۶۴ - ۱) ۲ و ۱۱۴,۵۱۳ ۱:۲۲:۳۲۲ البَقَره (آیه ۲۸۶ - ۱۶۴) ۳ و ...

قرائت تحقیق آموزشی استاد خلیل حصری به تفکیک سوره

دانلود ترتیل به روایت ورش با صدای خلیل الحصری به تفکیک سورهشماره سوره نام سورهدانلود MP3۱ الفاتحهدانلود کنید۲ البقرهدانلود کنید۳ آل عمراندانلود کنید۴ النساءدانلود کنید۵ المائدهدانلود کنید۶ الأنعامدانلود ...

صدا در قران

در قرآن کریم آیات و اشارات تأمل انگیزی درباره‌صدا وجود دارد. چند آیه هست که از صدای بلند و بی‌ملاحظه ...

قرائت ترتیل کل قرآن استاد منشاوی به تفکیک سوره

ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاویشماره سورهسورهجزء پخش اجرا حجم (KB) زمان۱ الفَاتِحَه ۱۱۲۹ ۰:۰۰:۵۰۲ البَقَره (آیه ۵۰ - ۱) ۱۳,۱۶۰ ۰:۱۷:۵۸۲ البَقَره (آیه ۱۰۰ - ۵۱)  ۱۳,۷۶۳ ۰:۲۱:۲۴۲ البَقَره (آیه ۱۵۰ - ...

قرائت ترتیل استاد شحات محمد انور به ۳۰ جز

ترتیل قرآن با قرائت استاد شحات محمد انور به تفکیک ۳۰ جزءردیفجزءاجرا حجم (KB) زمان۱ جزء اول۷,۲۱۳ ۰۱:۰۱:۳۲۲ جزء دوم۷,۵۵۵ ۰۱:۰۴:۲۷۳ جزء سوم۷,۱۹۰ ۰۱:۰۱:۲۰۴ جزء چهارم۷,۰۰۳ ۰۰:۵۹:۴۴۵ جزء پنجم۶,۷۵۸ ۰۰:۵۷:۳۹۶ جزء ششم۷,۰۷۴ ۰۱:۰۰:۲۱۷ جزء هفتم۷,۱۰۱ ۰۱:۰۰:۳۵۸ جزء هشتم۷,۰۴۶ ۰۱:۰۰:۰۶۹ جزء ...

ترتیل و تلاوت قرآن با صدای رهبری ، آیت الله خامنه ای

ترتیل قرآن با قرائت رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای (مدظله العالی)شماره سورهسورهپخش اجرا حجم (KB) زمان۱ حمد۴۴۶ ۰:۰۰:۵۶۲ بقره (از ابتدا تا آیه ۲۱)۲,۶۴۳ ۰:۰۵:۳۷۶۲ جمعه۷۶۶ ۰:۰۳:۱۴۶۳ منافقون۷۷۷ ۰:۰۳:۱۷۸۷ اعلی۴۳۷ ۰:۰۱:۴۹۹۱ شمس۷۹۳ ۰:۰۱:۴۰۹۵ تین۵۰۹ ۰:۰۱:۰۴۹۷ قدر۴۳۹ ۰:۰۰:۵۵۱۰۰ عادیات۵۳۱ ۰:۰۱:۰۷۱۰۱ قارعه۴۶۱ ۰:۰۰:۵۸۱۰۳ عصر۳۰۵ ۰:۰۰:۳۸۱۰۴ همزه۴۱۵ ۰:۰۰:۵۲۱۰۸ کوثر۲۵۶ ۰:۰۰:۳۲۱۰۹ کافرون۳۵۰ ۰:۰۰:۴۴۱۱۲ اخلاص۴۹۷ ۰:۰۰:۳۱برای دانلود کردن ترتیل سوره های قرآن، ...

ترتیل قرآن با قرائت استاد پرهیزگار به تفکیک ۳۰ جزء

ترتیل قرآن با قرائت استاد پرهیزگار به تفکیک ۳۰ جزءردیفجزءاجرا حجم (KB) زمان۱ جزء اول۱۲,۰۹۵ ۰۰:۵۱:۱۶۲ جزء دوم۱۳,۵۳۱ ۰۰:۵۷:۲۴۳ جزء سوم۱۴,۱۳۶ ۰۰:۵۹:۵۸۴ جزء چهارم۱۴,۶۰۲ ۰۱:۰۱:۵۸۵ جزء پنجم۱۴,۲۳۷ ۰۱:۰۰:۲۴۶ جزء ششم۱۳,۳۱۹ ۰۰:۵۶:۲۹۷ جزء هفتم۱۳,۶۰۵ ۰۰:۵۷:۴۳۸ جزء هشتم۱۲,۸۰۸ ۰۰:۵۴:۱۹۹ جزء نهم۱۳,۰۳۴ ۰۰:۵۵:۱۶۱۰ جزء دهم۱۳,۲۱۴ ۰۰:۵۶:۰۲۱۱ جزء ...

ترتیل قرآن با قرائت مهدی صیاف زاده به تفکیک ۳۰ جزء

ترتیل قرآن با قرائت مهدی صیاف زاده به تفکیک ۳۰ جزءردیفجزءاجرا حجم (KB) زمان۱ جزء اول۷,۰۱۸ ۰۰:۵۹:۵۰۲ جزء دوم۷,۴۴۴ ۰۱:۰۳:۲۹۳ جزء سوم۷,۳۲۸ ۰۱:۰۲:۲۹۴ جزء چهارم۶,۸۵۲ ۰۰:۵۸:۲۵۵ جزء پنجم۷,۲۲۰ ۰۱:۰۱:۳۴۶ جزء ششم۶,۹۵۰ ۰۰:۵۹:۱۶۷ جزء هفتم۷,۶۳۲ ۰۱:۰۵:۰۵۸ جزء هشتم۷,۰۳۴ ۰۰:۵۹:۵۸۹ جزء نهم۶,۴۹۲ ۰۰:۵۵:۲۱۱۰ جزء ...