در کجای قرآن آمده خودارضایی حرام است؟

در روایتی می خوانیم که از امام صادق (ع) در خصوص خودارضایی سؤال شد حضرت فرمودند: « معصیت عظیمی است ...