ترجمه+متن قرآن کریم به زبان استانبولی

ترجمه قرآن کریم توسط مصطفی خیری کوچکدنیز Mustafa Hayri Küçükdeniz   دانلود متن قرآن کریم با ترجمه استانبولی دانلود پارت اول  دانلود پارت دوم۲     ترجمه ...

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان چینی

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان چینی / سوره فاتحه۰۰:۰۰:۲۹ترجمه گویای قرآن کریم به زبان چینی ...

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره فاتحه00:01:28ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ...

ترجمه گویای انگلیسی قرآن کریم

سوره حمد۰۱:۲۸سروه بقره۰۳:۴۲:۵۴سوره آل عمران۰۲:۰۶:۰۹سوره نساء۲:۱۲:۵۷سوره مائده۰۲:۰۸:۲۴سوره انعام۰۱:۵۳:۲۱سوره اعراف۰۲:۰۰:۱۹سوره انفال۴۴:۴۳سوره توبه۰۱:۳۱:۵۲سوره یونس۰۱:۰۹:۳۵سوره هود۰۱:۱۰:۲۲سوره یوسف۰۱:۰۳:۵۶سوره رعد۳۰:۵۵سوره ابراهیم۲۹:۴۱سوره حجر۲۵:۴۵سوره نحل۰۱:۰۷:۲۹ سوره اسراء۵۸:۳۰ سوره کهف۵۸:۵۹ سوره ...