چهل تلاوت برتر از قاریان جهان

چهل تلاوت برتر از قاریان جهان ردیف نام سوره پخش اجرا حجم (KB) زمان ۱ احزاب آیه ۴۳ تا ۴۸ ۲,۰۱۴ ۰:۰۵:۴۳ ۲ اعلی ۱,۷۰۵ ۰:۰۴:۵۰ ۳ آل عمران آیه ۱۸۹ تا ۱۹۵ ۷,۲۶۹ ۰:۱۷:۴۲ ۴  آیه ۱۴ تا ۱۹ ۱,۸۲۹ ۰:۰۵:۱۱ ۵  آیه ۳۳ ...

قرائت ترتیل کل قرآن توسط استاد عبدالباسط به تفکیک سوره

  ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد شماره سوره سوره جزء اجرا حجم (KB) زمان ۱ الفَاتِحَه ۱ ۱۷۶ ۰:۰۰:۴۳ ۲ البَقَره (آیه ۱۶۴ - ۱) ۲ و ۱ ۱۴,۵۱۳ ۱:۲۲:۳۲ ۲ البَقَره (آیه ۲۸۶ - ۱۶۴) ۳ و ...

قرائت تحقیق آموزشی استاد خلیل حصری به تفکیک سوره

دانلود ترتیل به روایت ورش با صدای خلیل الحصری به تفکیک سوره شماره سوره نام سوره دانلود MP3 ۱ الفاتحه دانلود کنید ۲ البقره دانلود کنید ۳ آل عمران دانلود کنید ۴ النساء دانلود کنید ۵ المائده دانلود کنید ۶ الأنعام دانلود ...

قرائت ترتیل کل قرآن استاد منشاوی به تفکیک سوره

ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی شماره سوره سوره جزء پخش اجرا حجم (KB) زمان ۱ الفَاتِحَه ۱ ۱۲۹ ۰:۰۰:۵۰ ۲ البَقَره (آیه ۵۰ - ۱) ۱ ۳,۱۶۰ ۰:۱۷:۵۸ ۲ البَقَره (آیه ۱۰۰ - ۵۱)  ۱ ۳,۷۶۳ ۰:۲۱:۲۴ ۲ البَقَره (آیه ۱۵۰ - ...

قرائت ترتیل استاد شحات محمد انور به ۳۰ جز

ترتیل قرآن با قرائت استاد شحات محمد انور به تفکیک ۳۰ جزء ردیف جزء اجرا حجم (KB) زمان ۱ جزء اول ۷,۲۱۳ ۰۱:۰۱:۳۲ ۲ جزء دوم ۷,۵۵۵ ۰۱:۰۴:۲۷ ۳ جزء سوم ۷,۱۹۰ ۰۱:۰۱:۲۰ ۴ جزء چهارم ۷,۰۰۳ ۰۰:۵۹:۴۴ ۵ جزء پنجم ۶,۷۵۸ ۰۰:۵۷:۳۹ ۶ جزء ششم ۷,۰۷۴ ۰۱:۰۰:۲۱ ۷ جزء هفتم ۷,۱۰۱ ۰۱:۰۰:۳۵ ۸ جزء هشتم ۷,۰۴۶ ۰۱:۰۰:۰۶ ۹ جزء ...

ترتیل قرآن با قرائت استاد پرهیزگار به تفکیک ۳۰ جزء

ترتیل قرآن با قرائت استاد پرهیزگار به تفکیک ۳۰ جزء ردیف جزء اجرا حجم (KB) زمان ۱ جزء اول ۱۲,۰۹۵ ۰۰:۵۱:۱۶ ۲ جزء دوم ۱۳,۵۳۱ ۰۰:۵۷:۲۴ ۳ جزء سوم ۱۴,۱۳۶ ۰۰:۵۹:۵۸ ۴ جزء چهارم ۱۴,۶۰۲ ۰۱:۰۱:۵۸ ۵ جزء پنجم ۱۴,۲۳۷ ۰۱:۰۰:۲۴ ۶ جزء ششم ۱۳,۳۱۹ ۰۰:۵۶:۲۹ ۷ جزء هفتم ۱۳,۶۰۵ ۰۰:۵۷:۴۳ ۸ جزء هشتم ۱۲,۸۰۸ ۰۰:۵۴:۱۹ ۹ جزء نهم ۱۳,۰۳۴ ۰۰:۵۵:۱۶ ۱۰ جزء دهم ۱۳,۲۱۴ ۰۰:۵۶:۰۲ ۱۱ جزء ...

ترتیل قرآن با قرائت مهدی صیاف زاده به تفکیک ۳۰ جزء

ترتیل قرآن با قرائت مهدی صیاف زاده به تفکیک ۳۰ جزء ردیف جزء اجرا حجم (KB) زمان ۱ جزء اول ۷,۰۱۸ ۰۰:۵۹:۵۰ ۲ جزء دوم ۷,۴۴۴ ۰۱:۰۳:۲۹ ۳ جزء سوم ۷,۳۲۸ ۰۱:۰۲:۲۹ ۴ جزء چهارم ۶,۸۵۲ ۰۰:۵۸:۲۵ ۵ جزء پنجم ۷,۲۲۰ ۰۱:۰۱:۳۴ ۶ جزء ششم ۶,۹۵۰ ۰۰:۵۹:۱۶ ۷ جزء هفتم ۷,۶۳۲ ۰۱:۰۵:۰۵ ۸ جزء هشتم ۷,۰۳۴ ۰۰:۵۹:۵۸ ۹ جزء نهم ۶,۴۹۲ ۰۰:۵۵:۲۱ ۱۰ جزء ...

قرائت فارسی ، بسیار زیبا و تکان دهنده ۱۹ سوره از قرآن کریم

قرائت فارسی بسیار زیبا و تکان دهنده ۱۹ سوره از قرآن کریم به همراه جلوه های ویژه صوتی بی نظیر ...

جامع تلاوت های مجلسی عبدالصمد محمد عبدالباسط (صوتی و تصویری)

دانلود عنوان زمان تلاوت سوره های مبارکه توبه آیات ۱۸-۲۹ ، طارق ، بلد و قدر ۳۷:۴۰   سوره های مبارکه شوری آیات ۴۹-آخر ...

قرائت کل قرآن بصورت ترتیل توسط استاد عبدالباسط (۲)

سایت قرآن مبین به مناسبت ماه مبارک رمضان تلاوت کل قرآن کریم به صورت تجوید با صدای مانگار  عبدالباسط را برای ...