تلاوت زیبا و آسمانی

[playlist type="video" ids="8030"]

تلاوت های مجلسی شحات محمد انور

تلاوت مجلسی سوره مبارکه طه آیات ۱-۵۲ ۳۷:۰۲ تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی و عادیات   ۲۹:۲۶ تلاوت مجلسی سوره های ...