تلاوت زیبا و آسمانی

[playlist type="video" ids="8030"]
تصویر بند انگشتی
تصویر بند انگشتی

اگر با دادگاه سر و کار دارید، حتما این کلیپ را ببینید..

خدا نمی خواد کسی رو دراز کنن صحبتهای آیت الله فاطمی نیا در باره انسان گناه کار