قرائت فارسی ، بسیار زیبا و تکان دهنده ۱۹ سوره از قرآن کریم

قرائت فارسی بسیار زیبا و تکان دهنده ۱۹ سوره از قرآن کریم به همراه جلوه های ویژه صوتی بی نظیر ...
تصویر بند انگشتی

آثار عجیب خمس و انفاق

سخنرانی کوتاه از حجت الاسلام عالی در مورد آثار عجیب خمس و انفاق