ھدف قرآن از بیان قصص انبیاء (علیهم السلام) – دکتر ازغدی

ھدف قرآن از بیان قصص انبیاء (علیهم السلام) - دکتر رحیم پور ازغدی

سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی

  استاد رحیم پورازغدی ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع 1 دانلود جلسه اول 12,771 00:52:50 طرحی برای فردا 2 دانلود جلسه  دوم 10,754 00:44:26 3 دانلود جلسه  سوم 13,740 00:56:52 4 دانلود جلسه  چهارم 14,754 01:01:05 5 دانلود جلسه  پنجم 12,531 00:51:50 6 دانلود جلسه ششم 19,536 00:41:30 7 دانلود جلسه هفتم 13,740 00:56:52 8 دانلود ...