تصویر بند انگشتی
تصویر بند انگشتی

قرائتی: روزشمارهای من درآوردی را تمام کنید

حجت الاسلام قرائتی: روزشمارهای من درآوردی را تمام کنید. در هیچ جای اسلام استقبال از محرم و عاشورا نداریم.  
تصویر بند انگشتی
تصویر بند انگشتی