فقط بی نمازها گوش کنند! سخنرانی جذاب استاد رائفی پور

سخنرانی استاد رائفی پور در مورد افراد بی نماز

قتل مدرن (The Modern Murder)

در عصر نادانی مدرن، زمانی که گونه ای از جهالت رخ می دهد، مردم شوکه نمی شوند، زیرا این جهالت ...
تصویر بند انگشتی
تصویر بند انگشتی
تصویر بند انگشتی